Du når oss enklast på mailadressen: info@sverigesmynt.com

Digitala appendix

Addenda & Corrigenda
Tillägg och rättelser som noterats efter tryckningen av nya SM-boken.

Konkordans
Konkordansen är två värdefulla översättningstabeller. Den ena går från SM-numren i gamla SM (SM76) till nya, den andra från nya till gamla SM. Konkordansen är användbar om man t.ex. vill se vilket mynt ur en gammal auktionskatalog, där referensen är SM76, som motsvaras av samma mynt i nya SM. Filen kräver programmet Microsoft Excel, tabellerna ligger som två flikar.

Privatägda plåtmynt
Under vårvintern 1979 genomförde Bertel Tingström i anslutning till sitt arbete om plåtmyten en enkätundersökning kring antalet privatägda plåtmynt. Författarna till SM-boken fick i samband med sin forskning möjligheten att gå igenom materialet och publicerar här, för första gången, statistik som tidigare varit väl förborgad.

Ständig förbättring

Har du information du tycker vi borde känna till?

© Copyright Sveriges mynt 2022-2023