referensverket #1

SVERIGES MYNT

Förbeställ nu och få ditt namn med i boken


Boken Sveriges mynt har sedan den kom ut för drygt 40 år sedan varit huvudreferensen för svenska mynt. Idag finns boken endast antikvariskt och har blivit kostsam och svåråtkomlig för många. Samtidigt har forskningen och fototekniken gått framåt. Förutom förändringar såsom tillkommande mynt, ändrade myntorter och andra omattribueringar, kommer verket att ha utvidgats med fler uppgifter. Exempelvis kommer myntens upplagor och deras metallhalter och vikt att anges. Förutom svenska kommer texterna att vara på engelska och tyska.

FÖRFATTARNA

 
 
Dan Carlberg

VD för Myntauktioner i Sverige AB. Ledande expert på bedömning och värdering av svenska mynt.

Bengt Hemmingsson

En av Sveriges främsta numismatiska forskare och skribenter. Författare även till första upplagan av Sveriges mynt.

Magnus Wijk

Myntfotograf, numismatisk publicist och projektledare med flera än femtio lyckosamma bokprojekt bakom sig.

NY OFFICIELL UTGÅVA!

Referensverket Sveriges mynt 1521-1977 gavs ut 1976 av Numismatiska Bokförlaget, som ägdes av Bjarne Ahlström. Författare till det banbrytande verket var Bjarne Ahlström, Bengt Hemmingsson och Yngve Almer. Sveriges mynt har allt sedan den utkom varit den främsta referensen inom ämnet för auktionister, mynthandlare, samlare och forskare.

Bjarne Ahlströms Minnesfond för medicinsk forskning har beslutat att överlåta rättigheterna till Sveriges mynt till Dan Carlberg, som nu alltså innehar dennes förlags- och författarrättigheter. Även Bengt Hemmingsson och Yngve Almer har beslutat att överlåta sina författarrättigheter till Dan Carlberg.

Arbetet med att ge ut en ny, reviderad utgåva av Sveriges mynt har nyligen inletts. Projektet kommer att genomföras av Dan Carlberg, Bengt Hemmingsson och Magnus Wijk. 

Sveriges mynt i sin reviderade och uppdaterade form kommer att användas av Myntauktioner i Sverige AB som huvudreferens för svenska mynt från den aktuella tiden. Verket kommer att baseras på den senaste numismatiska forskningen och dess vetenskapliga tyngd kommer att uppskattas av såväl samlare som forskare.

Sveriges mynt beräknas utkomma i slutet av 2020.

Förbeställ nu och få ditt namn i boken


Du kan redan nu teckna Dig för ett exemplar av Sveriges mynt. Beställer Du senast den 30 mars 2020 kommer Du att erhålla ett speciellt exemplar som ingår i en subskriberad upplaga med Ditt namn tryckt i boken. Ordinarie pris kommer att vara 500 kronor + frakt. 

© Copyright Sveriges mynt